Vítejte na stránkách společnosti Viadesigne s.r.o., Břeclav

Společnost Viadesigne s.r.o. vznikla v roce 2006 vyčleněním specializované divize  pro projekci a inženýrskou činnost z firmy  Stavba a údržba silnic s.r.o. Břeclav.

Projekční kancelář, s prioritním zaměřením  na  projektování pozemních komunikací a dalších dopravních staveb, rozšířila během svého působení na trhu spektrum nabízených činností do více oblastí. V současné době,  po stabilizaci kolektivu  projektantů a  pracovníků  na  inženýrskou činnost, se společnost Viadesigne s.r.o. specializuje nejen na dopravní stavby, ale nabízí také řešení  staveb obchodních  a logistických center,  průmyslových zón, přípravu rozvojových zón pro bydlení a občanskou vybavenost a dalších obdobných staveb.

Individuální přístup k zákazníkovi koresponduje se schopností společnosti Viadesigne poskytnout investorovi komplexní služby – od studie až po kolaudaci, včetně zabezpečení veškeré inženýrské činnosti a stavebního dozoru při realizaci.

Důležitým segmentem činnosti společnosti je také zpracování strategických, územně plánovacích podkladů pro obce a města, jako jsou pasporty komunikaci a dopravního značení, generely bezbariérovosti či generely cyklostezek.

Základním kamenem společnosti Viadesigne s.r.o., na kterém staví veškerá navrhovaná opatření, je bezpečnost provozu na  českých silnicích. Samozřejmostí pro projektanty společnosti je tedy znalost širokého spektra bezpečnostních prvků a jejich aplikace při projekčních pracích. Bezpečnostní protismyková úprava povrchů vozovek technologií Rocbinda, mobilní informační tabule VMS a optický bezpečnostní systém Luciol patří mezi nejmodernější bezpečnostní prvky, které můžete na našich silnicích spatřit.

Zkušenosti z dlouhodobého působení v oboru, sledování a využívání moderních přístupů a technologií, hledání nových řešení a také soustavné vzdělávání celého našeho týmu předurčuje společnost Viadesigne s.r.o. poskytnout zákazníkovi široké spektrum komplexně pojatých služeb.

Pojďme společně zvýšit BEZPEČNOST na našich silnicích. Kombinace našich ZNALOSTÍ, ODBORNOSTI a KOMPLEXNÍCH  SLUŽEB s OHLEDUPLNOSTÍ a DODRŽOVÁNÍM PRAVIDEL silničního provozu nám umožní dosažení tohoto ambiciózního cíle.